Hi ha localitats per a persones amb diversitat funcional?

Complint la normativa vigent, el Palau Olímpic de Badalona compta amb seients assignats especialment per a persones amb diversitat funcional. També disposa d’una entrada sense barreres arquitectòniques, per facilitar-ne l’accés al recinte.