La Velada del Año 2: El Documental

25 minuts que condensen el treball liderat per Ibai Llanos durant mesos per fer de l’esdeveniment en xarxes socials una fita llegendària a nivell planetari, així com omplir el Palau Olímpic de Badalona de pura energia i emoció.

Tècnics, presentadors, boxejadors, convidats… La crònica, des de dins, des de les 48 hores abans d’iniciar-se l’espectacle fins que es baixa el teló.