POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

D’acord amb allò establert pel Reglament Europeu sobre Protecció de Dades, així com en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, el responsable del tractament de les seves dades és PALAU OLIMPIC BADALONA.

2. Per a què utilitza PALAU OLIMPIC BADALONA les seves dades personals?

PALAU OLIMPIC BADALONA utilitza les seves dades personals per facilitar-li, per qualsevol mitjà, la informació sol·licitada per vostè.

3. Per quina raó utilitza PALAU OLIMPIC BADALONA les seves dades personals?

La base jurídica que permet a PALAU OLIMPIC BADALONA tractar les seves dades personals és el consentiment que vostè ha atorgat en emplenar i enviar els formularis habilitats a la web.

4. Amb qui comparteix PALAU OLIMPIC BADALONA les seves dades personals?

PALAU OLIMPIC BADALONA no comunica les seves dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per donar compliment a un mandat legal.

5. Quins són els seus drets quan ens proporciona les seves dades personals?

Podrà consultar les seves dades incloses en els fitxers de PALAU OLIMPIC BADALONA.
Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.
Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ha facilitat a PALAU OLIMPIC BADALONA, així com transmetre-les a una altra entitat.
Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades: Quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les seves dades,
Quan el tractament és il·lícit i vostè s’oposa a la supressió de les dades,

Quan PALAU OLIMPIC BADALONA no necessiti tractar les seves dades però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions,

Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

Per exercitar aquests drets només cal adreçar-se per escrit a PALAU OLIMPIC BADALONA o enviar un e-mail sol·licitant aquesta informació, correcció o anul·lació a l’adreça: info@pobevents.com incloent-hi el nom, cognoms, fotocòpia del DNI i adreça de correu electrònic.

Així mateix, en qualsevol moment pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament de les seves dades dut a terme amb anterioritat, enviant una sol·licitud a info@pobevents.com indicant a l’assumpte «ANUL·LACIÓ DE CONSENTIMENT». Per poder exercir els seus drets i retirar el seu consentiment haurà d’enviar una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat.

En tot cas, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o qualsevol altra autoritat competent.